Mgr. Jana Kasalová

Narozena 11.4.1947 v Liberci

Žije a pracuje v Železném Brodě. Zabývá se kresbou, grafikou a ex libris, zejména suchou jehlou. Do roku 2017 vedla výtvarný obor na Základní umělecké škole v Železném Brodě.

 

Studium:

1962-1966    Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod

1966-1970    Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, obor výtvarná výchova (prof. Miroslav Houra)

 

Studium:

1962-1966      Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod

1966-1970      Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, obor výtvarná 

            výchova (prof. Miroslav Houra)

 

Samostatné výstavy:

1983                Horácké divadlo, Jihlava

1985                Městské muzeum, Semily

           Galerie Dílo, Přerov (s E.Vlasákovou a L.Hlubučkovou)

1986                Šolcův dům, Sobotka

1987                Galerie Dílo, Liberec

           Městská knihovna, Sobotka

1989                Galerie Dílo, Jihlava

1992                Galerie Dílo, Přerov (s E.Vlasákovou a L.Hlubučkovou)       

           Galerie Osta, Jülich, Německo

1996                Galerie Dílo, Přerov

2000                Městské muzeum a Pojizerská galerie, Semily

2004                Muzeum Běliště, Železný Brod

2006                Galerie na mostě , Hradec Králové

2007                Městská knihovna Opatov – Artotéka , Praha

                        Městské kino Jas , Tanvald

                        Městské muzeum a Pojizerská galerie , Semily

2008                Galerie  U Klicperů , Klicperovo divadlo , Hradec králové

2010                Kulturní klub Duha , Prostějov

2014                Galerie Vlastimila Rady, Železný Brod

 

Účast na výstavách / výběr / :

1970                Hosté Hollara, Hollar, Praha

1976                Exlibris Československa, Státní knihovna, Moskva, SSSR

1974-2017      Trienále exlibris, Chrudim

1978-l986       Inter-Exlibris, Frederikshavn, Dánsko

1978                Mezinárodní přehlídka exlibris, Lugano, Švýcarsko

1981                11. bienále exlibris, Sint-Niklaas, Belgie

             Mezinárodní soutěž exlibris, Mönchengladbach, BRD

1982                Contemporary exlibris, Oxford, Velká Británie

1983-2004      Malíři Pojizeří, Muzeum a Pojizerská galerie, Semily

1983-2004      Žeň českého exlibris, Galerie na mostě, Hradec Králové

1984                Bienále exlibris, Malbork, Polsko

1987                Výtvarníci Liberecka, Oblastní galerie, Liberec

1989                Evropské exlibris New York, USA

1991                Přehlídka československého exlibris, Praha-Strahov

1992                Súčasný exlibris, Bratislava, Slovensko

            Miniprint international, Barcelona, Španělsko

1993                Internationale grafik biennale, Maastricht, Holandsko

1996                Hosté Hollara, Hollar, Praha

1996, 1998      Přehlídka české grafiky, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava

1998                World exlibris, Petrohrad, Rusko

            Bienále exlibris, Malbork, Polsko

1998                Grafika roku, Praha

1999                Liberecká unie výtvarných umělců, Oblastní galerie Liberec

            Hosté Hollara, Hollar, Praha

            Grafika roku, Praha

2000                Bienále exlibris, Malbork, Polsko

2001, 2003      Grafika roku, Praha

2004                Ekslibrisy twórcow czeskich i slowackich Krakov, Polsko

            Hosté Hollara, Hollar, Praha

2005 - 2016    Žatva slovenského a českého exlibris, Hradec Králové

2006 -  2018   Malíři  Pojizeří , Muzeum a Pojizerská galerie  Semily

2018                Mezinárodní soutěž exlibris,37.kongres FISAE , Praha

                       3.mezinárodní soutěž exlibris Varna, Bulharsko

 

Publikace, články:

Monografie: Miroslav Houra: Jana Kasalová, Frederikshavn, K.Rödel, 1982

Slavomil Vencl: České exlibris, Hollar, 2000

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, Ostrava, Výtvarné centrum Chagall

Antonín Langhamer:Výtvarní umělci Jablonecka a Železnobrodska 1945-2015

Katalog : Umění pojizeří 55

 

Zastoupení ve sbírkách :

Kabinet exlibris PNP , Chrudim

Stedelijke Musea – Internationaal Exlibriscentrum , Sint-Niklaas, Belgie

Galeria Exlibrisu , Krakow , Polsko

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Born 11/04/1947 in Liberec ( Czech Republic)

E-mail: jakasa@seznam.cz

Lives and works in Železný Brod.  

She is dedicated to making  drawings and graphics, especially dry point.

 

STUDIES:

1962-1966   

Secondary Glass School of Applied Arts in Železný Brod (Czech Republic)

1966-1970

Fine Arts at the Faculty of Education at the University J. E. Purkyně, Ústí nad Labem,  Professor Miroslav Houra) (Czech Republic)

 

SOLO EXHIBITIONS:

1983                    Horácké divadlo, Jihlava

1985                    Městské muzeum, Semily

                            Galerie Dílo, Přerov (with E.Vlasáková and L.Hlubučková)

1986                    Šolcův dům, Sobotka

1987                    Galerie Dílo, Liberec

                            Municipal Library, Sobotka

1989                    Galerie Dílo, Jihlava

1992                    Galerie Dílo, Přerov (with E.Vlasáková and L.Hlubučková)  

                            Galerie Osta, Jülich, Germany

1996                    Galerie Dílo, Přerov

2000                    Městské muzeum a Pojizerská galerie, Semily

2004                    Muzeum Běliště, Železný Brod

2006                    Galerie na mostě , Hradec Králové

2007                    Municipal Library Opatov – Artotéka , Praha

                            Municipal Cimema Jas , Tanvald

                            Městské muzeum a Pojizerská galerie , Semily

2008                    Galerie  U Klicperů , Klicperovo divadlo , Hradec Králové

2010                    Kulturní klub Duha , Prostějov

2014                     Galerie Vlastimila Rady , Železný Brod

 

GROUP EXHIBITIONS (selection):

1970                   Guests of Hollar, Hollar Gallery, Praha

1976                   Exlibris of Czechoslovakia, State Library, Moscow, Soviet Union

1974-2017          Trienále exlibris, Chrudim

1978-l986           Inter-Exlibris, Frederikshavn, Denmark

1978                   International Exhibition of Exlibris, Lugano, Switzerland

1981                    11th Biennial Ex libris, Sint-Niklaas, Belgium

                            International Competition of Ex libris, Mönchengladbach, Germany

1982                    Contemporary Ex libris, Oxford, Great Britain

1983-2004           Malíři Pojizeří, Muzeum a Pojizerská galerie, Semily

1983-2004           Žeň českého exlibris, Galerie na mostě, Hradec Králové

1984                    Biennial Ex libris, Malbork, Poland

1987                    Výtvarníci Liberecka, Oblastní galerie, Liberec

1989                    European Ex libris New York, USA

1991                    Přehlídka československého exlibris, Praha-Strahov

1992                    Súčasný exlibris, Bratislava, Slovensko

                            Miniprint international, Barcelona, Spain

1993                    Internationale grafik biennale, Maastricht, H Netherlands

1996                    Hosté Hollara, Hollar Gallery, Praha

1996, 1998          Přehlídka české grafiky, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava

1998                    World Ex libris, Petrohrad, Russia

                           Biennial Ex libris, Malbork, Poland

1998                    Grafika roku, Praha

1999                    Liberecká unie výtvarných umělců, Oblastní galerie Liberec

                            Guests of Hollar, Hollar Gallery, Praha

                            Grafika roku, Praha

2000                   Biennial Ex libris, Malbork, Poland

2001, 2003         Grafika roku, Praha

2004                   Ekslibrisy twórcow czeskich i slowackich Krakov, Poland

                           Guests of Hollar, Hollar, Praha

2005 - 2016        Žatva slovenského a českého exlibris, Hradec Králové

2006 -  2018       Malíři  Pojizeří , Muzeum a Pojizerská galerie  Semily

 2018                   International Exlibris Competition,37th FISAE Congress, Praha

                             Third International Exlibris Competition, Varna, Bulgaria

 

WORKS  IN  COLLECTIONS :

                    Kabinet exlibris PNP , Chrudim

                    International Exlibriscentrum , Sint-Niklaas , Belgie

                    Galeria Exlibrisu Krakow , Poland

                    Private collections